Časté otázky

Realitná kancelária Expat experts poskytuje už od roku 1992 široké spektrum relokačných služieb rodinám a jednotlivcom, ktorí sa  sťahujú do Bratislavy. Ponúkame kompletné relokačné služby, 24 hodín denne poskytujeme pomoc pri sťahovaní pre Vás alebo Vašu spoločnosť na Slovensko. Expat experts je zárukou efektívneho a bezproblémového priebehu sťahovania.

Naši odborníci na relokáciu pozorne načúvajú individuálnym potrebám a požiadavkám klientov, následne hľadajú na realitnom trhu vhodné nehnuteľnosti. Poradíme s výberom vhodných lokalít, mestských štvrtí, poskytneme informácie o školách, o cenách nehnuteľností a nájomných podmienkach. Starostlivo vyberieme vhodnú nehnuteľnosť tak, aby ste si mohli prezrieť osobne len tie z nich, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky.

Ako mám začať?

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je kontaktovať nás, a to buď prostredníctvom e-mailu, telefónu, alebo si môžete dohodnúť schôdzku, prísť a porozprávať sa s jedným z našich realitných maklérov o tom, aký typ bytu alebo domu v Bratislave hľadáte, vrátane jeho cenovej kategórie. Počas tejto prvej schôdzky vyplníme formulár (žiadosť), ktorý nám pomôže začať. Maklér vybaví a zabezpečí obhliadky viacerých bytov v Bratislave prístupných na bratislavskom realitnom  trhu a spolu s vami sa pôjde pozrieť na byty a domy v Bratislave, o ktoré máte záujem. 

Aké sú počiatočné náklady?

  • nájomné za prvý mesiac + poplatky ( energie )
  • kaucia (1 - 2 mesačné nájmy vopred)
  • provízia RK (jeden mesačný nájom)
  • ... a môžete sa nasťahovať

Je dôležité si zapamätať, že všetky platby by mali byť uskutočnené ešte predtým, ako sa nasťahujete do Vášho nového bytu v Bratislave – je preto vhodné pripomenúť, že pri výbere väčšej čiastky hotovosti z bankomatu môžete mať týždenný limit.

Kedy by som mal začať hľadať byt v Bratislave ?

Mali by ste začať hľadať 3-6 týždňov pred termínom, kedy sa chcete nasťahovať. Avšak, ak je váš časový rámec kratší (dokonca do 1 týždňa alebo 2 dni), náš realitný maklér bude napriek tomu schopný nájsť vám  skvelý byt v Bratislave.

Aká je minimálna dĺžka nájmu?

Vo väčšine prípadov ide o prenájmy na 1 rok. Ak chcete niečo na kratšie obdobie, prosím, dajte vedieť vášmu maklérovi dopredu.

Výhody vs. Rozpočet

Proces výberu bytu zahŕňa vyváženie toho, čo si môžete dovoliť, s tým, ako pekný byt v Bratislave chcete. Čím je byt komfortnejší, tým vyššie je jeho nájomné. Komfort môže zahŕňať bazén, parkovisko, posilňovňu, dobrú lokalitu a veľkosť nehnuteľnosti.

Nájomné uvedené spoločnosťou Expat experts s.r.o. predstavuje takú cenu, akú za prenájom požaduje vlastník bytu v Bratislave. Cena nájmu sa značne líši v závislosti od veľkosti (počet spální) a kvality bytu v Bratislave, jej veku a zariadenia, ktoré ponúka k dispozícii. Avšak, najvýznamnejším  faktorom ovplyvňujúcim výšku nájomného je lokalita, vybavenie a najmä štvrť.

Takže predtým, než si určíte nájomné a začnete hľadať,  kľúčovým  faktorom je stanoviť si jasné priority – vaše požiadavky a potreby, ktoré by mal byt v Bratislave spĺňať.  Tiež je potrebné, aby ste sa vy a váš spolubývajúci/partner dohodli na maximálnej výške nájomného, ktoré si môžete dovoliť.

Aj keď to nie je tak vo všetkých prípadoch, výšku nájomného je možné dohodnúť. Odporúčame vám zvoliť si byty v Bratislave, ktoré sa pohybujú v cenovom rozmedzí o 10 až 20% vyššom, než je váš rozpočet. Váš maklér možno nebude schopný vyjednať vašu cenu, ale vždy môžete urobiť adekvátnu ponuku.

Zariadené byty v Bratislave sú zvyčajne drahšie ako tie nezariadené, ale niektorí vlastníci bytov v Bratislave sú ochotní dozariadiť byty podľa potrieb budúceho nájomníka (obyčajne za vyššiu čiastku nájomného alebo na dlhšiu dobu prenájmu).

Hľadanie vhodnej štvrte

Súčasťou procesu hľadania vhodného bytu alebo domu v Bratislave je ujasnenie si, kde chcete bývať. Či už ste v meste nový, alebo ste tu vyrastali, čas, ktorý venujete skúmaniu rozličných mestských štvrtí vám pomôže rozhodnúť sa, kde hľadať.  Aj keď si myslíte, že poznáte Bratislavu dostatočne, niektoré lokality vás môžu len príjemne prekvapiť a preto stojí za to si prezrieť aj iné časti Bratislavy - pre lepšiu predstavu kliknite sem.

Servis a poplatky za služby

Cena za prenájom nezahŕňa spotrebu energie, bežné poplatky a telekomunikačné /internetové poplatky. Platby za spotrebu energie (elektrina, plyn) sa hradia mesačne a vyúčtovanie sa vykonáva raz ročne. Nájomníci ich hradia buď  vlastníkom  nehnuteľností alebo platia priamo dodávateľom.

Servisné poplatky alebo poplatky za spoločné služby pokrývajú náklady na údržbu spoločných priestorov v budove (napr.: odpad, výťah, elektrina v spoločnom priestore, čistenie, údržba, atď). Poplatky za spoločné služby správcovia budov platia priamo dodávateľom.

Oboje, energie ako aj spoločné poplatky, by mali byť špecifikované v nájomnej zmluve.

Pripojenie k internetu

Vždy je možné získať pripojenie k internetu vo svojom byte v Bratislave prostredníctvom niektorého z poskytovateľov služieb. Možnosti sú: káblové spoločnosti, telecom, wi-fi, mobilné spoločnosti.  Záleží na lokalizácii budovy, ale jedna vec je istá: vždy je tu možnosť pripojenia k internetu vo vašej budove.

Kaucia

Všetci prenajímatelia požadujú kauciu (depozit), ktorá sa rovná minimálne jednému mesačnému nájomnému vopred nezávisle od nájomnej hodnoty nehnuteľnosti. Tieto peniaze sú v držbe vlastníka po dobu trvania nájmu bytu v Bratislave a sú návratné s výhradou odpočtov za škodu,  s prihliadnutím na bežné opotrebovanie. Kaucia predstavuje  peniaze, ktoré nájomca platí prenajímateľovi. Poskytuje peňažnú istotu prenajímateľovi v prípade poškodenia bytu v Bratislave alebo v prípade porušenia dohody zo strany nájomcu (napr. vysťahovanie sa pred skončením zmluvy). Nájomca obdrží depozit späť na konci nájmu, znížený o zrážky na opravy / renovácie.

Kľúčom k získaniu svojej kaucie späť je udržanie dobrého stavu nehnuteľnosti (najmä pri nasťahovaní a odsťahovaní) a komunikácia s prenajímateľom alebo správcom  nehnuteľnosti.

Nájomná zmluva

Žiadne dve nájomné zmluvy nie sú identické. Môžu byť jedno alebo viacstránové. Tiež často zahŕňajú celý rad klauzúl o povinnostiach prenajímateľa a nájomcu.

Po podpísaní sa tento dokument stáva zmluvou alebo dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom.

Môže sa stať, že sa vám nebude páčiť istá časť vašej nájomnej zmluvy. Niektoré nájomné zmluvy obsahujú sankcie za oneskoré platby nájomného, ktoré sa zdajú byť prísne. Zmluvné podmienky akýchkoľvek bytov v Bratislave na prenájom pochádzajúcich z našej webovej stránky alebo služieb našej realitnej kancelárie sú záležitosťou striktne medzi prenajímateľmi a nájomníkmi.

Ako môžem legálne predčasne ukončiť zmluvu?

Pamätajte, že nájomná zmluva je právne záväznou zmluvou medzi nájomcom a prenajímateľom. Z toho vyplýva, že predčasné ukončenie nájomnej zmluvy  je podobne ako predčasné ukončenie akejkoľvek zmluvy zvyčajne sankcionované. To neznamená, že by ste za žiadnych okolností nemali ukončiť nájomnú zmluvu predčasne.

V reálnom živote sa môže stať čokoľvek: získate novú prácu mimo mesta; už si viac nemôžete dovoliť nájom; budete sa vydávať/ženiť. Nemôžeme vždy usporiadať svoj život v súlade so zmluvou. Aj keď majitelia chápu takéto skutočnosti,  nemení to fakt, že chcete predčasne ukončiť dohodu. Pre nich to znamená nájsť nového nájomníka skôr, než očakávali.

Typické sankcie pri porušení nájomnej zmluvy

Mnoho nájomných zmlúv špecifikuje sankcie za ich porušenie. Sankcie sú ich súčasťou, aby odradili nájomníkov od porušenia nájomnej zmluvy a slúžia tiež ako kompenzácia prenajímateľovi, ak sa tak nájomca predsa rozhodne.

Bežné sankcie zahŕňajú platbu nájomného až do konca dohodnutého obdobia, alebo stratu kaucie, prípadne oboje. Prečítajte si nájomnú zmluvu, aby ste zistili,  čo je uvedené pri jej porušení vo vašom prípade.

Nasťahovanie sa

Inšpekcia bytu v Bratislave a fotografie

Predtým ako sa nasťahujete do novej nehnuteľnosti, absolvujte obhliadku s property managerom alebo  majiteľom a poznačte si všetky existujúce škody, ktoré spozorujete. Zapíšte si ich a taktiež na záznam poznačte dátum, kedy ste škodu zbadali, prípadne si škodu nafoťte. Následne prepošlite fotografie s popisom škody vlastníkovi nehnuteľnosti, aby sa mohol na záznam podpísať.  

Vysťahovanie sa

Pár týždňov predtým ako sa vysťahujete z vášho bytu v Bratislave, prejdite sa bytom ešte raz, či už sám alebo s property managerom, ktorý vám vie dopomôcť k tomu, aby ste vašu kauciu dostali naspäť v plnej výške. Začnite s kontrolou v čo najvhodnejšom čase, aby ste stihli urobiť prípadné žiadajúce sa opravy. Poznačte si škody, za ktoré beriete plnú zodpovednosť a poproste vlastníka bytu v Bratislave, aby sa následne na záznam podpísal. Ak škody nebudú opravené, vlastník nehnuteľnosti má právo prehodnotiť, akú čiastku z vašej kaucie použije na náhradu škody spôsobenú vami.

Uchovajte si všetky záznamy

Uchovajte si všetky záznamy a právne dokumenty pokiaľ nedostanete naspäť vašu kauciu. To znamená:

  1. Uchovajte si nájomnú zmluvu na bezpečnom mieste.
  2. Uchovajte si všetky doklady a záznamy o zaplatení nájomného.
  3. Uchovajte si kópie všetkých dohôd medzi Vami a vlastníkom nehnuteľnosti vzťahujúce sa na škody

Môžem mať domáce zvieratko?

Budete musieť informovať svojho realitného makléra počas vášho prvého stretnutia, že máte záujem o byty v Bratislave, ktoré akceptujú zvieratá. Bohužiaľ, mnohí majitelia sú príliš opatrní pri prenájme ich nehnuteľností  vlastníkom domácich zvierat. Mohlo by byť ťažšie nájsť byt, ktorý povoľuje mačky a psy. Aj tieto problémy možno prekonať ponúknutím zvláštneho depozitu, obvykle okolo 400€ .