BRATISLAVA

Bratislava, v nemčine známa ako Pressburg a v maďarčine ako Pozsony, dostala svoje súčasné meno pred 90 rokmi.Mesto však má dlhú a hrdú históriu, ktorá sa datuje až do predrímskych čias.

Na svahoch na okraji mesta sú už storočia vysadené vinohrady a pri Bratislave sa nachádzajú vinárske mestečká, kde môžete ochutnať to najlepšie, čo Slovensko ponúka – a je to prekvapivo dobré!

V samotnom meste je možné vidieť a robiť množstvo vecí.Počas dlhej histórie Bratislavy, ktorá bola domovom Keltov, Rimanov, Nemcov, Maďarov, Židov a, samozrejme, Slovákov, tu vznikla pôsobivá zmes architektúry, jazykov a kuchyne.

Po meste sú roztrúsené nádherné sídla uhorských šľachtických rodín a mnohé z nich sú otvorené pre verejnosť ako múzeá a galérie.Bratislavský hrad so svojou dlhou a bohatou históriou (bol viackrát zničený) v súčasnosti prechádza veľkou rekonštrukciou.Z jeho hradieb sa naskytajú krásne výhľady na stredoveké staré mesto a údolie Dunaja.

Bratislava bola v minulosti jedným z najvýznamnejších centier židovského vzdelávania v Európe.Jedinečný pamätník najznámejšieho rabína Chatama Sofera a mestské Múzeum židovskej kultúry pripomínajú toto dedičstvo.

Svoju stopu tu zanechal aj komunizmus.Za riekou lemujú horizont typické „paneláky“ a v popredí sa nachádza jedinečný Nový Most v štýle UFO.

Samozrejme, jednou z dominánt mesta je aj rieka Dunaj.Na jej brehoch je viacero kaviarní, z ktorých zájdete pešo až do centra.Vysoko nad riekou je v objekte „UFO“ bar s rovnakým menom.Chodníky pre peších na Novom a Starom moste sú dobrými miestami na pozorovanie riečnej dopravy vrátane obrovských dunajských riečnych člnov.Na vodu sa môžete vydať aj vy:krídlové lodedenne spájajú Bratislavu a blízku Viedeň.

Bratislavský hrad - dominanta Bratislavy nad jej historickým centrom.Jeho pôvod možno datovať do keltskej a rímskej éry.Neskôr bol prestavaný v gotickom štýle (15. storočie) a v renesančnom štýle (16. storočie).Svoj typický štvorcový pôdorys má od 15. storočia.Súčasný vzhľad má od 17. storočia.V roku 1811 ho zničil požiar a v roku 1968 bol kompletne zrekonštruovaný.Vo svojich najslávnejších časoch bol Bratislavský hrad sídlom uhorských a rakúsko-uhorských kráľov.Dnes sa v Bratislavskom hrade nachádzajú reprezentačné priestory Slovenskej národnej rady, Vlády Slovenskej republiky a výstavy Slovenského národného múzea.

Devínsky hrad ­– pohraničná pevnosť Veľkej Moravy nad sútokom riek Morava a Dunaj na mieste starovekého keltského sídliska.Pochádza z 9. storočia.Počas jeho histórie ho vlastnili rôzne šľachtické rodiny.V roku 1809 ho zničili Napoleonove vojská.Po rekonštrukcii a zakonzervovaní je otvorený pre verejnosť.

Dóm Svätého Martina – v rokoch 1563 až 1830 bol korunovačným kostolom uhorských kráľov a kráľovien.Pochádza zo 14. až 15. storočia.Bol postavený v gotickom štýle a v 18. storočí bol prestavaný v barokovom štýle.

Michalská brána v Michalskej veži je súčasťou pôvodných mestských hradieb.Bola postavená začiatkom 14. storočia a v stredoveku bola jednou zo štyroch vstupných brán do mesta (zachovala sa len jedna z nich).Pomenovaná je podľa Svätého Michala, patróna Kostola Svätého Michala, ktorý kedysi stál vedľa brány pred mestskými hradbami.Po bitke pri Moháči v roku 1526 ohrozovali Turci aj Bratislavu, a preto mestská rada zbúrala kostol a kameň z neho sa použil na posilnenie a rozšírenie samotnej Michalskej brány.Michalská veža bola zrekonštruovaná v barokovom štýle v 18. storočí.Dnes je vo veži výstava zbraní Mestského múzea.

Františkánsky kostol bol postavený koncom 13. storočia v gotickom štýle.Neskôr bol prestavaný v barokovom a renesančnom štýle.Patrí k najstarším sakrálnym budovám v meste.Počas korunovácií kráľov bol miestom udeľovania rytierskeho titulu, keď boli vybraní šľachtici pasovaní za rytierov zlatej ostrohy.V stredoveku tu volili richtárov a Uhorský snem tu v roku 1526 zvolil Ferdinanda Habsburského za uhorského kráľa.

Academia Istropolitana – prvá univerzita na Slovensku, ktorúv roku 1465 založil kráľ Matej Korvín.Mala štyri fakulty – umeleckú, teologickú, právnickú a lekársku.V súčasnosti je pôvodná budova Academie Istropolitany sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení.

Primaciálny palác – najvýznamnejší klasicistický palác v meste, ktorý bol postavený v 18. storočí ako sídlo ostrihomského arcibiskupa.Nachádza sa na Primaciálnom námestí pri Starej radnici.Najznámejšia a najkrajšia je Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca.Palác dnes slúži ako sídlo primátora Bratislavy, ako aj priestor pre výstavy a kultúrne udalosti.

Stará radnica – jedna z najstarších kamenných budov Bratislavy.Nachádza sa na Hlavnom námestí pri Maximiliánovej (Rolandovej) fontáne – najstaršej fontáne v meste (z roku 1572). Stará radnica bola pôvodne gotickou stavbou postavenou v 14. storočí.Od 15. storočia sa používa ako radnica.V Starej radnici sa od roku 1868 nachádza Múzeum mesta Bratislavy.

Grasalkovičov palác – rokokový palác s francúzskou záhradou z 18. storočia.V súčasnosti je sídlom prezidenta Slovenskej republiky.

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť na Slovensku poskytuje dobrý systém verejných nemocníc.Vo všeobecnosti je personál veľmi milý a nápomocný.Znalosť jazykov sa v jednotlivých nemocniciach líši podľa toho, či ide o súkromnú alebo verejnú nemocnicu.

Súkromné nemocnice (s anglicky hovoriacim personálom)

www.medicover.sk 

http://www.falck-healthcare.sk/polikliniky/ 

http://www.procare.sk/ 

http://www.poliklinikamytna.sk/ 

http://www.asante.sk/ 

http://www.medissimo.sk/sk/o-nemocnici 

Zdravotné poistenie

 Slovenská ústava zaručuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre každého.Samozrejme, to všetko za predpokladu, že váš lekár má uzavretú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou.Pokiaľ prídete s medzinárodným zdravotným poistením, každá nemocnica alebo lekár vystaví faktúru, ktorú treba uhradiť v hotovosti, a potom môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o preplatenie.

Bratislava má povesť bezpečného mesta.Napriek tomu však občas dôjde k nešťastiu.V tom prípade najprv volajte na tiesňovú linku 112. Ak stratíte pas, mali by ste to oznámiť cudzineckej polícii na Hrobákovej 44 v okrese Petržalka; telefónne číslo pre občanov EÚ: +421 (0)961 036-871; telefónne číslo pre občanov mimo EÚ: +421 (0)961 036-866 alebo (0)961 036-867.

Vaša ambasáda alebo konzulát zvyčajne môže vydať dočasný pas.

POHOTOVOSTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Poliklinika Ružinov
Ružinovská 10, tel.: 02 4823 4113

Poliklinika Tehelná
Tehelná 26, tel.: 02 4911 2525

Poliklinika Kramáre
Limbová 5, tel.: 02 5954 1111

Poliklinika a pohotovosť Strečnianska
Strečnianska 13, tel.: 02 6383 3000

Zubná pohotovosť
Drieňová 38, tel.: 4342 3433

Nonstoplekáreň
Ružinovská 12, tel.: 02 4333 1143
Račianske mýto 1/A, tel.: 02 4445 5291
Strečnianska 13, tel.: 02 6383 5868

ŠKOLY

Medzinárodné školy v Bratislave ponúkajú americké, britské, francúzske alebo nemecké učebné osnovy pre študentov od 6 do 18 rokov spolu s materskou školou.

British International School Bratislava

Adresa:Pekníkova 6, Bratislava IV.
Jazyk:anglický
Počet študentov:598, 40 národností
Od jaslí pre dvojročné deti po 18-ročných študentov 
www.bis.sk 
Škola sa nachádza v dvoch pekných rekonštruovaných budovách v Dúbravke.

QSI

Adresa:Iuventa, Bratislava IV.
Učebné osnovy:americké
Počet študentov:260, 29 národností
Od jaslí pre dvojročné deti po maturitu 18-ročných študentov 
www.qsi.sk 
Budova je pomerne veľká a škola QSI minulý rok investovala značné finančné prostriedky do rekonštrukcie. Uniformy nie sú povinné.Škola si prenajíma veľkú plaváreň a ponúka aj program IB.

Forel International School

Adresa:Kremeľská 2, Bratislava – Devín
Počet študentov:130 medzinárodných študentov
Učiteľský zbor:20 medzinárodných učiteľov
Učebné osnovy:materská škola, základná škola, stredná škola
www.forel.sk

Galileo

prvá anglicko-slovenská základná škola
Adresa:Dudvážska 6, Bratislava
Rozsah štúdia:od 5 do 14 rokov
Poznámky: www.galileoschool.sk

Všetky predmety sa vyučujú v angličtine. V triede je malý počet žiakov, čo zaručuje individuálny prístup.Škola využíva najmodernejšie metódy výučby vrátane počítačom asistovaného učenia a práce s jedinečnými učebnicami, pracovnými zošitmi a počítačovými programami.

Nemecká škola v Bratislave

Vyučovací jazyk nemecký
Adresa:Palisády 51, 811 06 Bratislava
Rozsah štúdia:Materská škola, Základná škola, Gymnázium
Počet detí: 360
Poznámky: www.deutscheschule.sk

Škola sa nachádza v centre mesta, momentálne sa realizuje projekt novej školskej budovy na Kramároch.

Peniaze

Slovensko sa stalo členom eurozóny v roku 2009 
(Pevný konverzný kurz bol 1 EUR = 30,126 SKK.)

Slovenskoumenou je euro, ktoré sa stalo výhradným zákonným platidlom v januári 2009. Zahraničnú menu možno vymeniť v bankách a zmenárňach.Kreditné karty (American Express, Diners Club, Visa a Eurocard/Mastercard) a debetné karty (Maestro a Visa Electron) sú všeobecne akceptované.

Dni pracovného pokoja 

Slovensko má ročne15 dní pracovného pokoja, ktoré sú uvedené nižšie. S výnimkou Veľkej noci (Veľký piatok a Veľkonočný pondelok) sa každý sviatok slávi v deň, na ktorý pripadá, aj keď je to sobota alebo nedeľa.V dňoch pracovného pokoja sú všetky štátne úrady, školy a mnohé obchody zatvorené alebo majú kratšiu otváraciu dobu.Väčšie nákupné centrá sú zvyčajne otvorené.

1. januára

Nový rok a Deň vzniku Slovenskej republiky

6. januára

Zjavenie Pána (Traja králi) a Štedrý deň pre pravoslávnych kresťanov

marec/apríl

Veľký piatok

marec/apríl

Veľkonočný pondelok

1. mája

Sviatok práce

8. mája

Deň víťazstva nad fašizmom

5. júla

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

29. augusta

Výročie SNP

1. septembra

Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. septembra

Sedembolestná Panna Mária

1. novembra

Sviatok všetkých svätých

17. novembra

Deň boja za slobodu a demokraciu

24. decembra

Štedrý deň

25. decembra

Prvý sviatok vianočný

26. decembra

Druhý sviatok vianočný